1. Sve cijene svih proizvoda su maloprodajne cijene (MPC). Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama (kn), Hrvatskoj nacionalnoj valuti sa uključenim PDV-om.
  2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti jasno naznačeno prije same kupovine.
  3. Ukoliko nije došlo do nenamjerne greške svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri izradi web narudžbe
  4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za pojedini proizvod, skupinu proizvoda, sve proizvode ili skupinu potrošača u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA te također bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za Posebne oblike prodaje u skladu sa navedenim zakonom. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

 

Akcijska prodaja

Tvrtka Enia d.o.o. će u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Tvrtka Enia d.o.o. nije odgovorna za eventualne greške koje se mogu javiti u opisu i cijeni proizvoda te će greške nastojati što prije ispraviti. Tvrtka Enia d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Novosti